ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/4EDU/2021 na wybór trenera umiejętności miękkich

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich (z zakresu np.: autoprezentacji, radzenia sobie z stresem) dla uczestników projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Warsztaty umiejętności miękkich”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-40168

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR 4RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku 4RR (catering)”.

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4EDU/2021 na wybór psychologa

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznych służących poprawie funkcjonowania uczestników projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”, przezwyciężania ich trudności i barier w kontekście zmian osobistych, zawodowych oraz rozwojowych.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Psycholog”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-34886

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4EDU/2021 na wybór doradcy zawodowego

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez doradcę zawodowego spotkań z uczestnikami projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”. Celem spotkań z doradcą zawodowym jest diagnoza potrzeb uczestników projektu i sformułowanie dla każdego z nich Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Doradca zawodowy”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-34351